Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-05-15 JD
Saksnummer : 201100297 (JD), 12/1898-2 (UDI)
Dokumentdato : 15.05.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS loven) § 7 nr. 2 som følge av gjennomføringen av returdirektivet

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 15.05.2012  "Høring - forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS loven ) § 7 nr. 2 som følge av gjennomføringen av returdirektivet" (PDF)

Høringsnotat "Forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS loven ) § 7 nr. 2 som følge av gjennomføringen av returdirektivet" (PDF)

UDIs høringssvar av 30.05.2012 "Høring - forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS loven) § 7 nr. 2 som følge av gjennomføringen av returdirektivet" (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2012-05-15 JD Høring - forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS loven) § 7 nr. 2 som følge av gjennomføringen av returdirektivet (02.11.2012)

    UDI gav sitt høringssvar 30. mai 2012. Utlendingsdirektoratet er enig i at SIS loven § 7 nr. 2 bør endres på grunn av implementeringen av returdirektivet, slik at den hjemler mulighet til å registrere opplysninger om personer som er utvist etter utlendingsloven § 66 annet ledd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo