Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-06-22 JD
Saksnummer : 201101833-/TNØ (JD), 11/1001-24 (UDI)
Dokumentdato : 22.06.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 22.06.2012 "Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann" (PDF)

UDIs høringssvar av 18.09.2012 "Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften - utlendinger på lystseilas i
norsk territorialfarvann" (PDF) 

Siste endringer
 • Ny: 2012-06-22 JD Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann (02.11.2012)

  UDI gav sitt høringssvar 18. september 2012. UDI er enig i departementets forslag og ser det som svært positivt at regelverket blir mer brukervennlig og lettere å håndheve, videre at det er mer i overensstemmelse med våre forpliktelser etter Schengen.

 • 2012-06-22 JD Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann (02.07.2012)

  Høringen gjelder forenklinger i regelverket om utlendinger som har til hensikt å foreta lystseilas i norsk territorialfarvann.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo