Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-09-19 JD
Saksnummer : 201101251-/AKB (JD), 12/2931-4 (UDI)
Dokumentdato : 19.09.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endring i utlendingsforskriften § 11-4 - UDIs myndighet til å gjøre unntak fra kravet om norskopplæring i saker om permanent oppholdstillatelse

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 19.09.2012 "Høring - endring i utlendingsforskriften § 11-4 - UDIs myndighet til å gjøre unntak fra kravet om norskopplæring i saker om permanent oppholdstillatelse" (PDF)

UDIs høringssvar av 10.12.2012 "Høring - endring i utlendingsforskriften § 11-4 - UDIs myndighet til å gjøre unntak fra kravet om norskopplæring i saker om permanent oppholdstillatelse" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2012-09-19 JD Høring - endring i utlendingsforskriften § 11-4 - UDIs myndighet til å gjøre unntak fra kravet om norskopplæring i saker om permanent oppholdstillatelse (08.03.2013)

  UDI svarte på høringen i brev av 10.12.2012. UDI stiller seg positiv til forslaget. Etter vår vurdering vil endringen effektivisere både saksbehandlingen og legge til rette for bedre brukerservice i disse sakene.

 • Ny: 2012-09-09 JD Høringsbrev - Endring i utlendingsforskriften § 11-4 - UDIs myndighet til å gjøre unntak fra kravet om norskopplæring i saker om permanent oppholdstillatelse (20.09.2012)

  Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om endring i utlendingsforskriften § 11-4. Det foreslås at Utlendingsdirektoratet gis kompetanse til å gjøre unntak fra kravet om at utlendingen må ha gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven for å kunne få permanent oppholdstillatelse. Hensikten er å effektivisere saksbehandlingen. Forslaget vil medføre at det ikke lenger vil være nødvendig å avvente kommunenes vurdering av dette før vedtak fattes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo