Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-10-09 JD
Saksnummer : 12/6587 (JD), 12/2674-14 (UDI)
Dokumentdato : 09.10.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.)

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 09.10.2012 "Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.)" (PDF)

UDIs høringssvar av 09.01.2013 "Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.)" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2012-10-09 JD Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv) (10.01.2013)

  UDI svarte på høringsbrevet 9. januar 2013. Generelt anbefaler ikke UDI at det innføres ulike underholdskrav for familieinnvandring og familieetablering, da reglene om underholdskravet allerede er svært detaljerte og kompliserte. Videre mener Utlendingsdirektoratet det er aktuelt å vurdere EMK artikkel 14 i tilknytning til forslaget. I svaret fremgår det videre at UDI støtter forslaget om å fjerne kravet om dokumentasjon på tidligere inntekt for referansepersoner som er innvilget varige trygdeytelser, samt forslaget om å gjøre det enklere å dokumentere tidligere inntekt.

 • Ny: 2012-10-09 JD Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (Heving av underholdskravet mv) (10.10.2012)

  Høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor det foreslås heving av underholdskravet i sakene som gjelder etablering av et nytt familieliv (familieetablering) fra 242 440 kr til 261 700 kr. Videre foreslår departementet en endring i utlendingsforskriften slik at kravet til tidligere inntekt ikke lenger må dokumenteres med likningsattest eller selvangivelse, men også kan dokumenteres gjennom bekreftelse fra likningsmyndighetene på innrapportert inntekt fra arbeidsgiver. Forslag til forskriftsendringer i §§ 10-8 og 10-9.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo