Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-01-04 JD
Saksnummer : 201001058-/GBO (JD), 13/109-5 (UDI)
Dokumentdato : 04.01.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere

Justis-  og beredskapsdepartementets høringsbrev av 04.01.2013 "Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere" (PDF)

Korreksjon til høringsbrev av 09.01.2013 "Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere" (PDF)

UDIs høringssvar av 14.02.2013 "Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere" (PDF)

 

Siste endringer
 • Ny: 2013-01-04 JD Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere (04.03.2013)

  UDI har svart på høringen i brev av 14. februar 2013. UDI stiller seg bak Justis- og beredskapsdepartementets forslag om standardiserte satser for godtgjøring av representantene.

 • Ny: 2013-01-04 JD Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere (16.01.2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsforskriften. Forslaget innebærer en fastsettelse av godtgjøring til og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo