Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-03-01 JD
Saksnummer : 13/1584 (JD), 13/926-3 (UDI)
Dokumentdato : 01.03.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i utlendingsloven § 108 (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet)

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 01.03.2013 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven § 108 (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet)" (PDF)

UDIs høringssvar av 12.04.2013 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven § 108 (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet)" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-03-01 JD Høring - forslag til endringer i utlendingsloven § 108 (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet) (17.04.2013)

  UDI svarte på høringen i brev av 12.04.2013. UDI støtter en økning av strafferammen for brudd på innreiseforbudet til inntil ett år, og peker på at brudd på innreiseforbudet representerer et samfunnsproblem. Videre fremhever vi at den faktiske straffutmålingen også vil få stor betydning.

 • Ny: 2013-03-01 JD Høring - forslag til endringer i utlendingsloven § 108 (Heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet) (14.03.2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å heve strafferammen for brudd på innreiseforbudet. Bakgrunnen for forslaget er blant annet økningen i antall brudd på innreiseforbudet som gis ved utvisning. En heving av strafferammen antas å ville ha en allmennpreventiv, individualpreventiv og kriminalitetsforebyggende effekt, i tillegg til å sikre at utlendingsmyndighetenes vedtak om utvisning respekteres.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo