Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-05-06 JD
Saksnummer : 12/7059-AKB (JD), 13/1673-4 (UDI)
Dokumentdato : 06.05.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høyring om forslag om endring i utlendingsforskrifta - styrkt heimel for PST sin søketilgang i utlendingsforvaltninga sine datasystem

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 06.05.2013 "Høyring om forslag om endring i utlendingsforskrifta - styrkt heimel for PST sin søketilgang i utlendingsforvaltninga sine datasystem" (PDF)

Høringsinstanser (PDF)

UDIs høringssvar av 29.05.2013 "Høyring om forslag om endring i utlendingsforskrifta - styrkt heimel for PST sin søketilgang i utlendingsforvaltninga sine datasystem" (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2013-05-06 JD Høyring om forslag om endring i utlendingsforskrifta - styrkt heimel for PST sin søketilgang i utlendingsforvaltninga sine datasystem (08.05.2013)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsforskriften. Forslaget går ut på å styrke hjemmelen for PST sin søketilgang i utlendingsforvaltingens datasystemer. Etter departementets syn er det avgjørende for PSTs arbeid, både på utlendingsfeltet og som sikkerhetstjeneste, å ha effektiv tilgang til opplysningene utlendingsforvaltningen sitter med om personer som kan utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo