Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-06-05 JD
Saksnummer : 13/3533-TJU (JD), 13/1987-7 (UDI)
Dokumentdato : 05.06.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-6 jf. § 2-4

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 05.06.2013 "Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-6, jf. § 2-4" (PDF)

Høringsnotat (PDF)

UDIs høringssvar av 19.08.2013 "Høringsuttalelse - Felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-6 og 2-4" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-06-05 JD Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-6 jf. § 2-4 (27.08.2013)

  UDIs svar i høringen om etablering av en felles varslingsordning i justissektoren. UDI er positive til en sentral varslingsordning, forutsatt at den blir et supplement til virksomhetenes interne ordninger.

 • Ny: 2013-06-05 JD Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-6, jf. § 2-4 (11.06.2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om etablering av en felles varslingsordning i justissektoren for varsling om kritikkverdige forhold i medhold av arbeidsmiljøloven § 2-4. I høringsnotatet fremgår det at dette ikke er tenkt å være den primære varslingskanalen, og det foreslås flere ulike modeller. Det er tenkt at departementet og alle virksomheter som er administrativt underlagt eller tilknyttet departementet, bør omfattes av ordningen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo