Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-07-12 JD
Saksnummer : 13/2403-1 (JD), 13/2403-3 (UDI)
Dokumentdato : 12.07.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - gjennomføring av Dublin-forordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 12.07.2013 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - gjennomføring av Dublin-forordningen i norsk rett" (PDF)

Dublin lll engelsk (PDF)

UDIs høringssvar av 03.09.2013 "Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - gjennomføring av Dublinforordningen i norsk rett" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-07-12 JD Høring om forslag til endringer i utl og utf - gjennomføring av Dublin-forordningen i norsk rett (16.10.2013)

  UDIs høringssvar er nå tilgjengelig på portalen.

 • Ny: 2013-07-12 JD Høring om forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - gjennomføring av Dublin-forordningen i norsk rett (16.07.2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjelder gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-forordningen) i norsk rett.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo