Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-09-16 JD
Saksnummer : 13/5999-SBO (JD), 13/2981-6 (UDI)
Dokumentdato : 16.09.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 16.09.2013 "Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker" (PDF)

Høringsnotat (PDF)

UDIs høringssvar av 10.10.2013 "Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-09-16 JD Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker (17.10.2013)

  UDIs svar på høring om forskriftsendringer knyttet til behandling av sikkerhetssaker.

 • Ny: 2013-09-16 JD Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker (18.09.2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag om nye regler i utlendingsforskriften om behandling av såkalte sikkerhetssaker på høring. Det foreslås et eget kapittel 19A med særskilte regler for disse sakene. Høringen må sees i sammenheng med høringen om endringer i utlendingsloven av 07.12.2012 og Prop.141 L (2012-2013).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo