Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-09-30 BLD
Saksnummer : 13/2338 (BLD), 13/3149-7 (UDI)
Dokumentdato : 30.09.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 30.09.2013 "Høring - gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv" (PDF)

Høringsnotat (PDF) 

UDIs høringssvar av 02.01.2014 "Høringsbrev - gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn" (PDF)

Vedlegg 1 til høringssvar - Utlendingsdirektoratets svarbrev - registrering av foreldreskap og foreldreansvar i folkeregisteret - internasjonale saker (PDF)

Vedlegg 2 til høringssvar  - Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-09-30 BLD Høring - Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv (24.03.2014)

  UDIs svar på høring fra BLD som gjaldt forslag om at Norge tiltrer Haagkonvensjonen 19. oktober 1996 om kompetanse (jurisdiksjon), lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid om foreldreansvar og tiltak for beskyttelse av barn-Haagkonvensjonen 1996. UDI ser positivt på at Norge tiltrer konvensjonen siden den etablerer internasjonalt samarbeid på området og dermed vil gjøre at Norge står sterkere i dialogen med andre land i internasjonale barnevernssaker. UDI ser også positivt på forslagene til endring av gjeldende rett som bidrar til å klargjøre rettstilstanden og gir tydeligere regler. Videre så har vi bemerket at høringsnotatet er omfattende og anbefaler at forarbeidende forenkles samt at lovteksten gjennomgås, før lovproposisjonen fremmes.

 • Ny: 2013-09-30 BLD Høring - Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv (16.10.2013)

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag om at Norge tiltrer Haagkonvensjonen 19. oktober 1996 om kompetanse (jurisdiksjon), lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid om foreldreansvar og tiltak for beskyttelse av barn - Haagkonvensjonen 1996.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo