Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2013-12-20 JD
Saksnummer : 13/7261-HESH (JD), 13/4186 (UDI)
Dokumentdato : 20.12.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften, gjennomføring av endringer i grenseforordningen

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 20.12.2013 "Høringsbrev - forslag til endring i utlendingsforskriften, gjennomføring av endringer i grenseforordningen" (PDF)

Vedlegg til høringsbrev: Regulation (EU) no 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 (PDF)

UDIs høringssvar av 28.01.2014 "Høringsbrev - forslag til endring i utlendingsforskriften, gjennomføring av endringer i grenseforordningen" (PDF) (Se også WebSak 13/2437-14)

Siste endringer
 • Ny: 2013-12-20 JD Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften, gjennomføring av endringer i grenseforordningen (04.02.2014)

  UDI har svart på høringen i brev av 28.01.2014, og gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene i utlendingsforskriften for å gjennomføre grenseforordningen i norsk rett.

 • Ny: 2013-12-20 JD Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften, gjennomføring av endringer i grenseforordningen (06.01.2014)

  Høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor det foreslås endringer i utlendinsgforskriften § 4-1 for å gjennomføre endringer i grenseforordningen (Europaparlament- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006). Det er etablert en ny prosedyre for gjeninnføring av indre grensekontroll i situasjoner der det oppstår vedvarende og alvorlige mangler ved et lands yttergrensekontroll.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo