Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-02-03 BLD
Saksnummer : 14/136 (BLD), 14/680 (UDI)
Dokumentdato : 03.02.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 03.02.2014 "Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning" (PDF)

Høringsnotat (PDF)

UDIs høringssvar av 13.03.2014 "Endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR-forskriften) mv" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2014-02-03 BLD Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning (17.03.2014)

  UDI svarte på høringen 13. mars 2014. UDI er positiv til IMDis digitaliseringsarbeid og nytt elektronisk system (IMpact). UDI ber imidlertid departementet (BLD) vurdere endringer i introduksjonsloven slik at IMDi gis en tydelig hjemmel til å innhente nødvendige opplysninger fra UDB uten deltakerens samtykke.

 • Ny: 2014-02-03 BLD Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning (07.02.2014)

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag om endring i NIR-forskriften, som blant annet omfatter innhenting av opplysninger fra Utlendingsdatabasen. Høringen omhandler også et forslag om at forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 5-3 ikke angir en fordeling mellom mor og far, men har en henvisning til de generelle reglene om foreldrepenger i folketrygdloven.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo