Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-03-21-JD
Saksnummer : 13/5833 (JD)/ 14-1391 (UDI)
Dokumentdato : 21.03.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 21. mars 2014 "Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)"

UDIs høringssvar av 2. april 2014 "Høring - Forslag til endring i politiloven §14"

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo