Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-04-11 BLD
Saksnummer : 13/4948 (BLD), 14/1659 (UDI)
Dokumentdato : 11.04.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 11.04.2014 "Høring om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova - forslag til endring av ekteskapsloven § 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføre oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova til fylkesmannen" (PDF)

Vedlegg til høringsbrev: Innledning og bakgrunn (PDF)

UDIs høringssvar av 18. juni 2014 "Utlendingsdirektoratets svar på høring om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2014-04-11 BLD Høring om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova (16.07.2014)

  UDIs høringssvar av 18. juni 2014 på forslag til endring av ekteskapsloven § 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføre oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova til fylkesmannen.

 • Ny: 2014-04-11 BLD Høring om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova - forslag til endring av ekteskapsloven § 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføre oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova til fylkesmannen (28.04.2014)

  I høringsnotatet foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet endringer i ekteskapsloven for lettere å løse haltende ekteskap (ekteskap som blir godkjent av utenlandske myndigheter, men ikke av norske). Det foreslås også endringer i hvem som kan gi etterfølgende godkjenning for ugyldige ekteskap.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo