Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-04-11 JD
Saksnummer : 13/7207-TFN, 14/1666 (UDI)
Dokumentdato : 11.04.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endring i utlendingsforskriften- engangsløsning for lengeværende barn

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 11.04.2014 "Høring - endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)"(PDF)

Vedlegg til høringsbrev: Inngåtte tilbaketakelsesavtaler per april 2014 (PDF)

UDIs høringssvar av 23.05.2014 "Høring - endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2014-04-11 JD Høring - Endring i utlendingsforskriften- engangsløsning for lengeværende barn (23.05.2014)

  UDI har svart på høringen om engangsløsningen for lengeværende barn. UDI påpeker at den foreslåtte løsningen kan ramme skjevt og at en del av de barna som har vært her lengst, ikke faller inn under regelen. Videre mener UDI at kravet om returavtale mangler en god begrunnelse, og at slik løsningen er formulert i forslaget er det uklart hvem som omfattes, slik at også personer som er kommet på annet grunnlag enn beskyttelse kan tenkes å bli omfattet. UDI ønsker også en tydeliggjøring av kravet om å medvirke til å avklare identitet i fjerde ledd, og hva som ligger i "særlige grunner" i forslagets tredje ledd.

 • Ny: 2014-04-11 Høring - Endring i utlendingsforskriften- engangsløsning for lengeværende barn (23.04.2014)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om en midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften. Bestemmelsen gjennomfører en engangsløsning for en gruppe barn, og deres familier, som har oppholdt seg i Norge i lengre tid uten oppholdstillatelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo