Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-06-06-1 JD
Saksnummer : 14/1667 (JD) - 14/2348 (UDI)
Dokumentdato : 06.06.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endring i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelser i vedtak som berører barn

 

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 06.06.2014 "Høring - endring i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelser i vedtak som berører barn" (PDF)

UDIs høringssvar av 08.09.2014: "Utlendingsdirektoratets høringssvar -  endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2014-06-06-1 JD Høring - endring i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelser i vedtak som berører barn (10.09.2014)

  UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i utlendingsforskriften som innebærer en varig ordning for lengeværende barn, og begrunnelse i vedtak som berører barn. UDI mener at departementets intensjon om at hensynet til barnets beste skal tillegges større vekt ikke er tilstrekkelig tydeliggjort i forslaget, og at forslaget kun er en videreføring og forskriftsfesting av dagens praksis.

 • Ny: 2014-06-06 JD Høring - Endring i utlendingsforskriften - Varig ordning for lengeværende barn og begrunnelser i vedtak som berører barn (10.06.2014)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til tydeliggjøring av regelverket om oppholdstillatelse som følge av barns tilknytning til Norge. Departementet foreslår blant annet å endre utlendingsforskriften § 8-5 slik at det tydelig fremgår hvilke momenter som skal tillegges vekt ved vurderingen av barnets tilknytning til Norge. De foreslår også å endre utf. § 17-1 a om begrunnelse i vedtak som berører barn.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo