Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-06-13 JD
Saksnummer : 14/2453 (UDI)
Dokumentdato : 13.06.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort

Justis - og beredskapsdepartementets høringsbrev av 13.06.2014 "Høringsnotat - politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort (ID-kort)" (lenke til Regjeringen.no)

UDIs høringssvar av 22.08.2014 "Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister"

Siste endringer
 • Ny: 2014-06-13 JD Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort (01.12.2014)

  UDIs høringssvar fra august om politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale ID-kort er nå tilgjengelig i portalene. UDI hadde flere personvernrettslige kommentarer.

 • Ny: 2014-06-13 JD Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort (25.06.2014)

  Høring fra Justisdepartementet. Stortinget har bevilget midler til anskaffelse av nytt saksbehandlingssystem og avtale med leverandør av pass og ID-kort som legger til rette for innføring av nasjonalt ID-kort fra slutten av 2016. Ordningen med nasjonalt ID-kort vil gi et ID-bevis i kortformat utstedt med samme sikkerhet som pass. For norske borgere vil nasjonalt ID-kort også kunne erstatte passet som gyldig reisedokument innenfor Schengen-området. Høringen gjelder politiets adgang til et slikt nytt register.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo