Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-06-19 JD
Saksnummer : 14/3692 ES IHO/bj (JD), 14/2495 (UDI)
Dokumentdato : 19.06.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 19.06.2014 "Høring - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger" (PDF)

Høringsnotat av 19.06.2014 (PDF)

UDIs høringssvar av 01.09.2014 "Høring- Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger"

Siste endringer
 • Ny: 2014-06-19 JD Høring - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger (10.09.2014)

  UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om lovforslag som har til formål å legge til rette for at særreaksjonsdømte som kan utvises, faktisk blir utvist og forlater landet i den grad det er forsvarlig. Strafferettslige særreaksjoner er reaksjoner som kan idømmes en lovbryter som ikke kan ilegges vanlig straff på grunn av sin mentale tilstand på gjerningstidspunktet.

 • Ny: 2014-06-19 JD Høring - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger (20.06.2014)

  Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i blant annet utlendingsloven og straffeloven som gjelder gjennomføringen av utvisning av personer som er idømt en strafferettslig særreaksjon. Siktemålet er å legge til rette for at særreaksjonsdømte utlendinger som kan utvises, faktisk blir utvist og forlater landet i den grad det er forsvarlig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo