Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-06-26-2 JD
Saksnummer : 14/3812 (JD), 14/470 (UDI)
Dokumentdato : 26.06.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering)


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26.06.2014 "Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering) (PDF)

UDIs høringssvar av 29.09.2014 "Utlendingsdirektoratets merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering"

Siste endringer
 • Ny: 2014-06-26-2 JD Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering) (03.10.2014)

  UDI har svart på høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslaget om innføring av en 24-årsgrense for familieetablering.

 • Ny: 2014-06-26-2 JD Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering) (27.06.2014)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om innføring av 24-årsgrense for familieetablering. Formålet med å heve aldersgrensen fra nåværende 18 år til 24 år er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv. Forslaget har bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo