Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-06-26-1 JD
Saksnummer : 14/3814 (JD), 14/1470 (UDI)
Dokumentdato : 26.06.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak)


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26.06.2014 "Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak) (PDF)

UDIs høringssvar av 29.09.2014 "Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak"

Siste endringer
 • Ny: 2014-06-26-1 JD Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak) (03.10.2014)

  UDI har svart på høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet om heving av underholdskravet, og forslaget om å innføre en ny bestemmelse som gir hjemmel for å gjøre unntak fra underholdskravet basert på en konkret skjønnsmessig vurdering av referansepersonens og utlendingens faktiske inntektsevne.

 • Ny: 2014-06-26-1 JD Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak) (27.06.2014)

  Justis- og beredskapsdepartmentet har sendt på høring et forslag om å heve underholdskravet i saker om familieinnvandring fra 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ, til lønnstrinn 24. Departementet foreslår også å innføre en ny bestemmelse som gir hjemmel for å gjøre unntak fra underholdskravet basert på en konkret skjønnsmessig vurdering av referansepersonens og utlendingens faktiske inntektsevne. Forslaget har bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo