Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-07-17 ASD
Saksnummer : 13/1622 (ASD), 13/1544 (UDI)
Dokumentdato : 17.07.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

 

Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 17.07.2014 "Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring"

UDIs høringssvar av 05.09.2014 "Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring"

Siste endringer
  • Ny: 2014-07-17 ASD Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring (16.09.2014)

    UDI har svart på høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i utlendingsforskriften om arbeidsinnvandring. Departementet foreslår noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende. Formålet er å For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft. UDI er positive til forslagene, men har enkelte kommentarer og forslag til presisering.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo