Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2014-12-02-BLD
Saksnummer : 14/3351 (BLD) - 14/4629 (UDI)
Dokumentdato : 02.12.2014
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Siste endringer
  • Ny: 2014-12-02-BLD Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd (25.03.2015)

    UDI har svart på høring fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet om NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd fra Tolkeutvalget. Tolkeutvalget foreslår en rekke tiltak for å øke bruken av kvalifiserte tolker i offentlig sektor. Bl.a. foreslås ny tolkelov som pålegger offentlig sektor en plikt til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner. Utvalget fremmer også forslag til hvordan tolkebransjen bør utvikles og organiseres. UDI støtter anbefalingene fra Tolkeutvalget, og antar at forslagene vil fremme samordnet-, kvalitetssikret- og effektiv organisering av tolketjenester.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo