Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-01-16-JD
Saksnummer : 15/404-GBO (JD), 15/290-1 (UDI)
Dokumentdato : 16.01.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring – endring i utlendingsloven, politiattest for tolker

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 16.01.2015 "Høring – endring i utlendingsloven, politiattest for tolker" (PDF)

Høringsinstansene (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2015-01-16-JD Høring – endring i utlendingsloven, politiattest for tolker (22.01.2015)

    Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag om at UDI og UNE gis hjemmel i utlendingsloven til å kreve uttømmende og utvidet politiattest fra tolker som de benytter til oppdrag.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo