Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-03-24-JD
Saksnummer : 15/2562 (JD) - 15/1542 (UDI)
Dokumentdato : 24.03.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov

Siste endringer
 • Ny: 2015-03-24-JD Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov (23.04.2015)

  UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i utlendingsloven som følge av endret strafferamme i ny straffelov. UDI støtter departementets forslag om at straffebestemmelsene om blant annet mindre tyveri, mindre heleri og mindre dokumentfalsk inntas eksplisitt i utlendingsloven. Disse bestemmelsene er særlig relevante i utlendingsrettslig sammenheng.

 • Ny: 2015-03-24 Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov (25.03.2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring utkast til endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov. Ved den nye straffeloven får en rekke lovbrudd hevet eller senket strafferamme sammenliknet med gjeldende straffelov. Dette har konsekvens for enkelte regler i utlendingsloven, hvor strafferammen har betydning for om lovbruddet har en utlendingsrettslig konsekvens.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo