Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-11-18
Saksnummer : 15/09844-5
Dokumentdato : 18.11.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18. november 2015: Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud (lenke til regjeringen sine sider)

UDIs høringssvar av 16.02.2016: Utlendingsdirektoratets høringssvar - Endring i
utlendingsforskriften § 14-2 om varighet av innreiseforbud
(PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2015-11-18 Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud (09.03.2016)

    JD har sendt på høring et forslag om endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet i utvisningssaker. Mens et innreiseforbud i dag kan settes til ett år, to år, fem år eller gjøres varig, foreslås det å tilføye et nytt alternativ med ti års innreiseforbud. Departementet ser det som naturlig at bruken av tiårig innreiseforbud utvikles nærmere av utlendingsmyndighetene gjennom deres forvaltningspraksis med mulighet for etterfølgende domstolskontroll. UDI støtter denne vurderingen samtidig som de etterlyser flere føringer og rammer for skjønnsutøvelsen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo