Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-12-02 JD
Saksnummer : 15/10347-2
Dokumentdato : 02.12.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne

Siste endringer
  • Ny: 2015-12-02 JD Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne (07.03.2016)

    Høring fra JD om Haagkonvensjonen 13. januar 2000 og forslag til endringer i vergemålsloven. UDI har enkelte kommentarer til ny § 98 i vergemålsloven kapittel 12 og mener også at departementet bør avklare om personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse eller annen oppholdstillatelse, og som fortsatt oppholder seg i Norge, omfattes av § 98 nr. 1. Spørsmålet er om norske myndigheter kan fatte vedtak om vergemål hvis personen har plikt til å forlate Norge.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo