Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-12-14 JD
Saksnummer : 15/10689 (15/4924-JD)
Dokumentdato : 14.12.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Høyring - reglar i utlendingsforskrifta om avvising av omgjeringsoppmodingar

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 14. desember 2015 Høyring- reglar i utlendingsforskrifta om avvising av omgjeringsoppmodingar (lenke til regjeringen sine sider)

UDIs høringssvar av 29.01.2016: Høring - Regler i utlendingsforskrifta om avvising av omgjøringsanmodninger (PDF)

 

Siste endringer
 • Ny: 2015-12-14 JD Høyring - reglar i utlendingsforskrifta om avvising av omgjeringsoppmodingar (01.02.2016)

  UDI har svart på høring fra Justisdepartementet med forslag om nye regler i utlendingsforskriften § 16-14 som gjelder avvisning av omgjøringsanmodninger som ikke fyller visse formkrav eller som er fremmet av utlending med ukjent adresse. UDI mener departementets forskriftstekst fremstår som hensiktsmessig og klar. UDI bemerker imidlertid at forskriften er avgrenset til kun å omfatte UNEs behandling av omgjøringsanmodninger og mener at det i visse saker kan være hensiktsmessig om UDI følger de samme reglene for avvisning av omgjøringsanmodninger som UNE.

 • Ny: 2015-12-14 JD Høyring - reglar i utlendingsforskrifta om avvisning av omgjeringsoppmodingar (17.12.2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om nye regler i utlendingsforskriften for avvisning av omgjøringsanmodninger. Departementet foreslår å forskriftsfeste at UNE kan avvise omgjøringsanmodninger fra utlendinger som ikke har kjent oppholdssted. Videre foreslår departementet å forskriftsfeste at UNE kan avvise anmodninger som ikke fyller bestemte formkrav.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo