Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-12-29 JD
Saksnummer : 15/8555 (JD), 15/11011-12 (UDI)
Dokumentdato : 29.12.2015
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)


Justis - og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29. desember 2015 Høring - endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) (lenke til regjeringen sine sider)

UDIs høringssvar av 9. februar 2016 Utlendingsdirektoratets kommentarer til høring om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2015-12-29 JD Høring - endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) (09.02.2016)

  Les UDIs kommentarer til høringen om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II).

 • Ny: 2015-12-29 JD Høring - endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) (29.12.2015)

  Justis – og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Høringsnotatet omhandler endringer i reglene om beskyttelse, familiegjenforening for flyktninger, vilkårene for permanent oppholdstillatelse og diverse endringer i saksbehandlingsregler. Det er flere formål med forslagene. For det første endres reglene om beskyttelse (asyl) for å redusere mulighetene for misbruk, herunder foreslås også regler som vil gi større mulighet for avvisning ved norsk grense for personer som kommer fra trygge land. For det annet foreslås endring av reglene om permanent oppholdstillatelse for å gi sterkere incitamenter for integrering. For det tredje foretas det endringer i reglene for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) for å motvirke at barn sendes ut på farefull reise på egenhånd, motivert av at familien skal få følge etter. For det fjerde foreslås endringer i saksbehandlingsregler for å legge til rette for mer effektiv saksbehandling.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo