Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-03-17 (JD)
Saksnummer : 16/2057 (JD) 16/02141 (UDI)
Dokumentdato : 17.03.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring – endring i introduksjonsloven Innføring av forsøkshjemmel

Justis- og beredskapsdepartementet sitt høringsbrev av 17.03.2016 Høring – endring i introduksjonsloven Innføring av forsøkshjemmel (lenke til regjeringen sine sider)

UDIs høringssvar av 15.04.2016 Utlendingsdirektoratets høringssvar - Forslag til endring i introduksjonsloven, innføring av forsøkshjemmel (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo