Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-06-20 JD
Saksnummer : 16/33 (JD) 16/03707 (UDI)
Dokumentdato : 20.06.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring av Europakommisjonens forslag til reform av CEAS - Eurodac, Dublin og EASO

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 20.06.2016 Høring av Europakommisjonens forslag til reform av CEAS - Eurodac, Dublin og EASO (lenke til regjeringen sine sider)

UDI sitt høringssvar av 12.08.2016 Høringssvar- Europakommisjonens forslag til reform av CEAS (lenke til regjeringens sider)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo