Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-06-24 JD
Saksnummer : 16/4358 (JD) 16/03784 (UDI)
Dokumentdato : 24.06.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring – Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Siste endringer
  • Ny: 2016-06-24 JD Høring – Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted (24.06.2016)

    Høring fra JD vedrørende endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Det er blant annet foreslått en endring i utlendingsloven § 128 for å sikre departementet hjemmel til å gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven, og en endring i utlendingsloven § 130 for å gi hjemmel for forskriftsregulering om bestemt oppholdssted og meldeplikt også etter denne bestemmelsen. Videre er det foreslått å endre utlendingsforskriften § 18-12 om politiets bruk av hjemmelen i utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d om å ilegge bestemt oppholdssted og eventuelt meldeplikt i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo