Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-07-05 JD
Saksnummer : 15/8442 (JD)
Dokumentdato : 05.07.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus

Siste endringer
  • Ny: 2016-07-05 Høring om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus (05.07.2016)

    Høring fra JD hvor de foreslår å innføre nye bestemmelser som gir adgang til å utvise og å nekte utlendinger oppholdstillatelse på annet grunnlag etter utlendingsloven dersom de er, eller kunne ha blitt, utelukket fra retten til anerkjennelse som flyktning (eksklusjon). Det foreslås også en hjemmel for å ilegge tilleggstid før permanent oppholdstillatelse kan gis til utlendinger som har begått handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo