Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-07-14 JD
Saksnummer : 16/04030 (UDI), 16/4755 (JD)
Dokumentdato : 14.07.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 14.07.2016: Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse (lenke til regjeringen sine sider)

UDIs høringssvar av 15.08.2016: Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2016-07-14 JD (2) Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse (15.07.2016)

    Departementet foreslår å endre utlendingsloven § 94 om vilkår for midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere mens søknaden er til behandling, for asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge. Endringen innebærer at man i et nytt annet ledd innfører unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo