Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-02-03-JD
Dokumentdato : 03.02.2017

Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 3. februar 2017: Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring (lenke til regjeringen.no).

Siste endringer
  • Ny: 2017-02-03-JD Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring (07.02.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om en ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 9-9. Forskriftsbestemmelsen skal utdype og presisere innholdet i utlendingsloven § 51 tredje og fjerde ledd, om at en søknad om familieinnvandring kan avslås dersom familielivet kan utøves i et trygt land som familien samlet sett har sterkere tilknytning til. Departementet foreslår at det presiseres i forskrift at det aktuelle landet må respektere flyktninger og asylsøkeres grunnleggende rettigheter, og at landet må være tilgjengelig for familien gjennom trygg og lovlig innreise. Departementet foreslår videre at det skal foretas en vurdering av familiens tilknytning til det aktuelle landet sammenliknet med tilknytningen til Norge, bl.a. med vekt på familiens botid, språk, utdannelse, arbeid, slektninger og nettverk. Det gjøres unntak dersom familielivet må utøves i en flyktningleir.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen