Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-03-23 JD
Saksnummer : 17/1131-ALI (JD), 17/01381 (UDI)
Dokumentdato : 23.03.2017

Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 23.3.2017: NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige kosekvenser av høy innvandring. (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 23.6.2017: UDIs svar på høring - NOU 2017:2 Integrasjon og tillit - Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2017-03-23 JD Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (29.06.2017)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen, og har sett på to av temaene som berører UDIs arbeid spesielt.
  - Ingen særlige kommentarer til utvalgets fremstilling av innvandring, statistikk, og regelendringene på feltet.
  - Fremstillingen av tiltak i mottak og bosetting er ikke oppdatert. UDI er prinsipielt positive til å tilrettelegge for tidlig integrering i mottak, men ut fra UDIs samfunnsoppdrag og rammene for mottaksdrift, fordrer økte krav også økte ressurser. Lang ventetid på bosetting er problematisk for enslige mindreårige, men også for andre med store individuelle utfordringer. Staten bør derfor kunne ta i bruk beredskapsordning ved lang ventetid for bosetting, uavhengig av ankomsttall. Prosessen fra ankomst til integrering bør analyseres samlet, på tvers av sektoransvar.

 • Ny: 2017-03-23 JD Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (27.03.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (lenke til regjeringen.no). Brochmann 2-utvalget tar utgangspunkt i NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid om arbeidsinnvandring (lenke til regjeringen.no). Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring av flyktninger, og belyser samfunnsøkonomiske konsekvenser, herunder i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet. Utredningen drøfter virkemidlenes treffsikkerhet og kommer med anbefalinger om forbedringer, i tillegg til overordnede tilnærminger og risikofaktorer knyttet til disse. Høringsfrist 23. juni 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo