Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-05-26
Dokumentdato : 26.05.2017

Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26. mai 2017: Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 30. nov 2017: Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Endret: 2017-05-26 Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? (05.12.2017)

  UDI har besvart høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet. Utvalget kom frem til at det ikke anbefaler en forvaltningsdomstol for utlendingssaker. UDI støtter denne konklusjonen. UDI bemerker at dersom det skal etableres en forvaltingsdomstol for utlendingssaker, så må den være politisk uavhengig på linje med andre domstoler. Videre påpeker UDI at det vil få direkte og vidtgående følger dersom det skulle opprettes en forvaltningsdomstol. Dette vil for eksempel innebære at UDI må behandle omgjøringsbegjæringer, at UDI blir part i saken og at UDI må gjøre endringer i sine fagsystemer. Dette vil medføre en vesentlig utvidelse av UDIs behov for ressurser.

 • Ny: 2017-05-26 Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? (29.05.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring særdomstolsutvalgets utredning NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? Utvalget har vurdert hvem som bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven, og mener tingretten bør være første instans for behandling av slike saker. For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike saker, bør imidlertid bare noen av tingrettene behandle disse sakene, og dommerne må gjennomgå en særskilt opplæring. Videre har særdomstolsutvalget vurdert om Utlendingsnemnda bør erstattes av en forvaltningsdomstol. Utvalget anbefaler ikke at det etableres en forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Høringsfrist 1. desember 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo