Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-06-19 JD
Saksnummer : 17/3822 (JD), 15/10297 (UDI)
Dokumentdato : 21.06.2017

Forslag til endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften – fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist

Siste endringer
 • Ny: 2017-06-19 (JD) Forslag til endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften – fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist (18.09.2017)

  UDI har besvart høringen og er enig i at retten til fritt rettsråd ved forhåndsvarsel om utvisning for asylsøker med avslag, overføres til klageomgangen. Men i noen saker kan det gå lang tid fra avslag og forhåndsvarsel om utvisning, til utvisningsvedtak, og særlig hvis utlendingen har barn her kan det være behov for å innhente nye opplysninger om tilknytningen til Norge. En måte å få disse opplysningene, og slik oppfylle utredningsplikten, er å sende nytt forhåndsvarsel om utvisning. Forslaget tolkes slik at utlendingen da ikke vil ha adgang til fritt rettsråd, så lenge grunnlag for utvisning kun er oversittet utreisefrist, selv ved nytt forhåndsvarsel. UDI anbefaler derfor at endringen åpner for at fritt rettsråd kan tilstås når det er hensiktsmessig av hensyn til utredningsplikten.

 • Ny: 2017-06-19 (JD) Forslag til endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften – fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist (29.06.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i utlendingsforskriften (utf.) og stykkprisforskriften. Departementet ønsker at asylsøkere som oversitter utreisefristen kan utvises uten behov for særskilt forhåndsvarsel når oversittelsen oppdages. Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda skal allerede i vedtak om avslag på søknad om asyl varsle om at oversittelse av utreisefristen vil føre til utvisning. Departementet foreslår derfor å endre utf. § 17-18 tredje ledd, slik at retten til fritt rettsråd i forbindelse med forhåndsvarsel i slike saker oppheves, og fritt heller tilbys rettsråd i klageomgangen i de tilfeller hvor det faktisk treffes utvisningsvedtak, jf. forslag til endret stykkprisforskrift § 5 annet ledd nr. 1 bokstav a. Høringsfrist 15. september 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo