Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-08-22 (KMD)
Saksnummer : 17/3729 (KMD), 17/03578 (UDI)
Dokumentdato : 22.08.2017

Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsbrev av 22. august 2017: Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 10.10.2017: Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner - Høringsuttalelse fra Utlendingsdirektoratet (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2017-08-22 (KMD) Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner (18.10.2017)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen. Forslaget innebærer at kravene til universell utforming skal gjelde nettsider rettet mot en virksomhets ansatte/utvalgte tredjeparter (intra- og ekstranett), ikke bare offentlige nettsider. Dette er i tråd med UDIs målsetning om å tilby mer brukerrettede digitale tjenester, men UDI må gjøre endringer. Det er umulig å møte kravene på dagens publiseringsløsning for UDISIA og RVP, og UDISIA flyttes til ny løsning første halvår 2018. Ettersom regjeringen ønsker at det offentlige bruker hyllevare fremfor skreddersydde løsninger, avhenger UDIs evne til å oppfylle kravene til universell utforming av at leverandørene tilbyr løsninger som møter kravene. Dette er ikke alltid tilfelle, for eksempel har UDI måttet lage egne skjema til søknadsportalen (SPN).

 • Ny: 2017-08-22 (KMD) Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner (11.09.2017)

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 22. august 2017 EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner på høring. Direktivet er EØS-relevant, men ikke innlemmet i EØS-avtalen. Høringen sendes derfor med forbehold om at direktivet senere inntas i EØS-avtalen. Direktivet gjelder kun for offentlig sektor. Et spørsmål er om Norges nasjonale lovgivning med felles regulering og like regler for offentlig og privat sektor skal videreføres eller ikke. Høringsnotatet fokuserer derfor særlig på de bestemmelsene i direktivet som rekker videre enn kravene i nasjonal lovgivning. Høringsfrist 16. oktober 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo