Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-05-29 JD
Saksnummer : 18/2839 (JD), 18/02449 (UDI)
Dokumentdato : 29.05.2018

Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29. mai 2018: Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 2. august 2018: Høring - Endringer i utlendingsloven - Varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer - Høringsuttalelse fra UDI (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2018-05-29 JD Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer (16.08.2018)

  UDI har besvart Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å endre utlendingsloven § 27 b ved å utvide karantenetiden for vertsfamilier som utnytter au pairer, fra henholdsvis fem og ti år, til varig. UDI ber om klare retningsliner for når det er aktuelt å ilegge varig karantene etter bestemmelsens første ledd, hvor ingen i vertsfamilien er ilagt straff. Klare retningslinjer vil være en fordel også for vurderinger etter annet ledd, hvor en person i vertsfamilien er ilagt straff eller særreaksjon for forhold som kan medføre fengselsstraff, mot sin au pair. Registrering av karantene uten sluttdato krever endringer i NORVIS, ca. kr. 100.000. Alternativt må det lages rutiner for hvilken dato som skal brukes som utløpsdato for en varig karantene, for eksempel når personen fyller 100 år.

 • Ny: 2018-05-29 JD Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer (13.06.2018)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven § 27 b. Forslaget går ut på at det skal kunne ilegges varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer, slik at de ikke kan få au pair igjen. I dag kan det i slike tilfeller bare ilegges karantene i ett, to eller fem år. Høringsfristen er satt til 6. august 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo