Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-10-17 JD
Saksnummer : 18/5304 - KAM (JD), 18/04360-1 (UDI)
Dokumentdato : 17.10.2018

Høring – Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG)


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 17. oktober 2018: Høring - Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG) (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 15. november 2018: Høringssvar fra UDI - Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG) (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2018-10-17 JD Høring – Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG) (07.03.2019)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart Justis- og beredskapsdepartementets høring. UDI har kommentarer knyttet til Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG) sin utvidede kompetanse, migration management teams, retur, analysearbeidet og bort- og utvisning.

 • Ny: 2018-10-17 JD Høring – Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG) (08.11.2018)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring om Europakommisjonens forslag til ny rettsakt om Den europeiske grense- og kystvakt. Forslaget tar sikte på en mer effektiv grenseforvaltning og en styrking av arbeidet med retur av tredjelandsborgere uten lovlig opphold. Høringsfristen er satt til 15. november 2018

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo