Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-03-01 KD(2)
Saksnummer : 19/952 (KD), 19/00873-1(UDI)
Dokumentdato : 01.03.2019

Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)


Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 01. mars 2019: Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-03-01 KD(2) Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (07.03.2019)

    Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) på høring. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og habilitet. Vedlagt høringsnotatet er en rapport fra Agenda Kaupang og Oslo Economics om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven. Høringsfristen er satt til 7. juni 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo