Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-04-25 JD
Saksnummer : 19/1217 (JD), 17/00507-14 (UDI)
Dokumentdato : 25.04.2019

Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.


Justis- og beredskapsdepartementet høringsbrev av 25. april 2019: Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratet sitt høringssvar av 15.08.2019: Høring om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2019-04-25 JD Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. (16.08.2019)

  UDI har svart på høringen fra Justis - og beredskapsdepartementet om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. UDI har i høringen kommentert på valg av oppholdsstatus på vedtakstidspunktet som bestemmende for utvisningshjemmel. Det vises til hvilke konsekvenser dette kan få, blant annet at det kan føre til færre utvisninger av utlendinger som har kortvarig opphold etter EØS-regelverket. Videre har UDI også gitt tilbakemelding på valg av ordlyd i utlendingsloven § 66 nytt tredje ledd og påpekt at bruk av punktlister tydeliggjør i hvilke saker det skal opprettes utvisningssak.

 • Ny: 2019-04-25 JD Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. (06.05.2019)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. De viktigste substansielle endringene som foreslås gjelder innstramninger i utvisningsreglene overfor utlendinger uten langvarig tilknytning. Det foreslås å utvide adgangen til utvisning av utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse for overtredelser av straffeloven og ved alvorlig overtredelse av vegtrafikkloven. Det foreslås også å utvide adgangen til å utvise utlendinger med permanent oppholdstillatelse for overtredelser av straffeloven. Innstramningene vil kunne få betydning for EØS-borgere som ikke har oppnådd varig oppholdsrett. Frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo