Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-06-03 JD
Saksnummer : 19/2580 (JD), 19/02066 (UDI)
Dokumentdato : 03.06.2019

Høring om NOU 2019:5 Ny forvaltningslov


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 3. juni 2019: Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-06-03 JD Høring om NOU 2019:5 Ny forvaltningslov (18.06.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019:5 Ny forvaltningslov. Etter å ha gjennomgått gjeldene forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningspraksis, skulle utvalget utarbeide et forslag til en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettsikkerheten og tilitten til forvaltningen. Den nye loven skal også legge til rette for god og effektiv saksbehandling, og legge til rett for digitalisering av saksbehandlingen. Et lovutkast fra utredningen finnes på side 17-46, og et sammendrag og oversikt over forslagene finnes på side 46-54. Frist for å sende inn høringssvar er 2. desember 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo