Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-06-25 JD
Saksnummer : 19/3234 (JD), 19/02344 (UDI)
Dokumentdato : 25.06.2019

Høring- ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE)

 

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 25. juni 2019: Høring - ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-06-25 JD Høring- ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) (19.08.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ordningen for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Det foreslås blant annet at myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer flyttes fra Kongen i statsråd til det departementet med ansvar for utlendingsforvaltningen. Videre foreslås det etter mønster fra domstolloven visse presiseringer knyttet til vurderingen av om nemndmedlemmene er skikket for vervet. Det foreslås dessuten at ansatte i departementene ikke skal kunne oppnevnes. Høringsfrist 26. september 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo