Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-08-08 JD
Saksnummer : 19/3484 (JD), 19/02835 (UDI)
Dokumentdato : 08.08.2019

Høring- forslag til endringer i utlendingsforskriften

 

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 25. juni 2019: Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-08-08 JD Høring- forslag til endringer i utlendingsforskriften (19.08.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften § 4- 24, som innebærer at Politiets sikkerhetstjeneste etter anmodning skal få fortegnelse over passasjerer og mannskap fra fører av luftfartøy (passasjerlister). Høringsfrist 10.10.2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo