Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2019-08-29 JD
Saksnummer : 19/3367 (JD), 19/03078 (UDI)
Dokumentdato : 29.08.2019

Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29. august 2019: Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2019-08-29 JD Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur (30.08.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur. Forslaget er i hovedsak en regelfesting av dagens ordning om tilskudd til assistert retur som er regulert i G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur med vedlegg, og G-02/2018 Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov. Forskriftsfestingen innebærer en forenkling av regelverket slik at det blir enklere å få oversikt over målgruppen, vilkårene og beregningen av tilskuddet til returordningene. Høringsfristen er 25. oktober 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo