Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2011-540
Dokumentdato : 13.04.2011

Dokumentinnsyn. Tilbakekall. Tvisteloven § 1-3.


Saken gjaldt om en utlending i forbindelse med tilbakekall av bosettingstillatelse kunne anlegge sak om gyldigheten av avslag på hans krav om innsyn i et saksdokument, jf. forvaltningsloven § 19 annet ledd. Høyesterett kom til at avslaget på dokumentinnsyn utgjorde et « rettskrav » som parten hadde en rettslig interesse i å få prøvd, jf. tvisteloven § 1-3 første ledd.

Siste endringer
  • Ny: HR-2011-812-A Sivilprosess. Tvisteloven. Forvaltningsrett (19.11.2012)

    Saken gjaldt om en utlending i forbindelse med tilbakekall av bosettingstillatelse kunne anlegge sak om gyldigheten av avslag på hans krav om innsyn i et saksdokument, jf. forvaltningsloven § 19 annet ledd. Høyesterett kom til at avslaget på dokumentinnsyn utgjorde et «rettskrav» som parten hadde en rettslig interesse i å få prøvd, jf. tvisteloven § 1-3 første ledd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo