Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : HR-2017-1130-A
Dokumentdato : 07.06.2017

Rettslig klageinteresse. Søksmålinteresse. Partsbegrepet.


Høyesterett tok i kjennelsen stilling til om ektefellen til en utvist person og parets barn hadde selvstendig adgang til å anlegge søksmål om vedtakets gyldighet etter tvisteloven § 1-3. Anken ble forkastet. Høyesterett fant at familiemedlemmene ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til utvisningsvedtaket. Retten kommenterte også partsbegrepet i forvaltnings- og utlendingsretten jf.  Rt-2015-93.

Siste endringer
  • Ny: HR-2017-1130-A Kjennelse. Rettslig klageinteresse. Søksmålinteresse. Partsbegrepet. (28.10.2017)

    Høyesterett tok i kjennelsen stilling til om ektefellen til en utvist person og parets barn hadde selvstendig adgang til å anlegge søksmål om vedtakets gyldighet etter tvisteloven § 1-3. Anken ble forkastet. Høyesterett fant at familiemedlemmene ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til utvisningsvedtaket. Retten kommenterte også partsbegrepet i forvaltnings- og utlendingsretten jf.  Rt-2015-93 (Maria-dommen).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo