Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : HR-2017-2376-A
Dokumentdato : 14.12.2017

Familieinnvandring. Saksbehandling. Barnets beste.


En mann med avslag på søknad om beskyttelse fikk barn med en norsk kvinne, men etter at barnevernet overtok omsorgen hadde foreldrene begrenset samværsrett. Søknad om familieinnvandring etter utlendingsloven § 49 ble avslått. Tingretten opphevet avslaget, men Utlendingsnemnda (UNE) kom til samme resultat ved ny behandling. Høyesterett kom i motsetning til lagmannsretten til at UNEs siste vedtak var gyldig. Høyesterett tok ikke stilling til om UNE pliktet å sende nytt forhåndsvarsel etter at tingretten opphevet det første vedtaket, da dette ikke kunne ha påvirket resultatet av ny behandling. Saken var tilfredsstillende utredet, og begrunnelsen med hensyn til barnets beste var tilstrekkelig. Retten til familieliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 var heller ikke krenket.

Siste endringer
  • Ny: HR-2017-2376-A Familieinnvandring. Saksbehandling. Utredning og begrunnelse. Barnets beste. (20.12.2017)

    En mann med avslag på søknad om beskyttelse fikk barn med en norsk kvinne, men etter at barnevernet overtok omsorgen hadde foreldrene begrenset samværsrett. Søknad om familieinnvandring etter utlendingsloven § 49 ble avslått. Tingretten opphevet avslaget, men Utlendingsnemnda (UNE) kom til samme resultat ved ny behandling. Høyesterett kom i motsetning til lagmannsretten til at UNEs siste vedtak var gyldig. Høyesterett tok ikke stilling til om UNE pliktet å sende nytt forhåndsvarsel etter at tingretten opphevet det første vedtaket, da dette ikke kunne ha påvirket resultatet av ny behandling. Saken var tilfredsstillende utredet, og begrunnelsen med hensyn til barnets beste var tilstrekkelig. Retten til familieliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 var heller ikke krenket.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo